De algemene ledenvergadering van 17 april is verschoven naar woensdag 17 mei!