Links

De Buurtkiep https://www.buurtkiep.nl/groep/de-stijl
Geschillencommissie http://www.zayaz.nl/Ik_huur_een_woning/Geschillencommisie
Gemeente ’s-Hertogenbosch http://www.s-hertogenbosch.nl/
Huurcommissie http://www.huurcommissie.nl/
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector http://www.kwh.nl/
Ministerie VROM http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm#ref-vrom?id=1
Van Neynsel Groep http://www.vanneynsel.nl/
Platform31 http://platform31.nl
Stedelijk Huurders Platform http://huurdersplatform-shertogenbosch.nl/wordpress/
Woonbond http://www.woonbond.nl/
Woonservice ’s-Hertogenbosch https://www.woonservicedenbosch.nl/
Woonzorg http://www.woonzorg.nl/
Zayaz http://www.zayaz.nl/Home/