Werkwijze

Voor de dagelijkse gang van zaken bij HBV-Zayaz hebben wij een kantoor met vergaderruimte. Wij hebben de beschikking over een secretaresse die gedurende de ochtenduren van maandag t/m donderdag werkzaamheden verricht op kantoor en dus voor de huurders het eerste aanspreekpunt kan zijn, telefonisch, digitaal of anderszins. De bestuursleden van HBV-Zayaz verrichten hun taken/activiteiten over het algemeen vanuit huis, maar vergaderen frequent op kantoor met elkaar en externe partijen waaronder Zayaz. Verder zitten alle bestuursleden in één of meerdere werkgroepen die allemaal verschillende beleidsterreinen bestrijken. Tweemaal per jaar vindt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats.

Om iedereen goed te kunnen helpen werken wij bij voorkeur met huurdersverenigingen en lokale bewoners die samen met elkaar zorgen voor meer woongenot, voorlichting en inlichting. Wij hebben een werkwijze die bestaat uit drie stappen: